Poticanje govorno jezičnog razvoja djeteta

Zašto je važno poticati govorno jezični razvoj?

Istraživanja na području razvojne psihologije pokazuju kako za svaku psihičku funkciju , pa tako i govor, postoji određeno osjetljivo razdoblje kada se ta funkcija najučinkovitije razvija. To je razdoblje kada se među moždanim stanicama najaktivnije stvaraju veze odgovorne za tu funkciju. Senzitivno razdoblje za razvoj govora jesu prve tri godine djetetova života.
Obzirom da je naše doba obilježeno različitim oblicima komunikacije, govor kao sredstvo komunikacije zauzima vrlo važno mjesto. Govorom izražavamo svoje potrebe i želje, emocije, mišljenja i stavove o svijetu koji nas okružuje.
Promatrajući govorno-jezični status djece predškolske dobi unatrag par godina, uočava se sve veći porast govorno-jezičnih teškoća, bilo da se radi o teškoćama artikulacije, usporenom razvoju govora ili teškoćama vezanim uz uporabu jezika.
Nadalje, naši vrtići raspolažu timom stručnjaka, koji sustavnim praćenjem razvoja govora djeteta, uočavanjem eventualnih nepravilnosti te pravodobnim reagiranjem, mogu omogućiti djetetu postizanje zadovoljstva zbog sudjelovanja u komunikacijskom procesu i razvoju svih njegovih potencijala.
Uspiju li prenijeti važnost poticanja govorno jezičnoga razvoja djeteta i na njihove roditelje iskoristit će najpovoljnije razdoblje razvoja, i u konačnici prevencija će dobiti svoju prednost u odnosu na rehabilitaciju.

CILJ: sustavnim i planiranim djelovanjem poticati govorno jezični razvoj djece i na taj način prevenirati poremećaje

DOB DJECE: djeca 5 jasličkih odgojnih skupina

VRIJEME ODRŽAVANJA: u sklopu primarnog desetsatnog programa

KALENDARSKO ODREĐENJE PROGRAMA: od listopada 2012.- lipnja 2013.

METODE I OBLICI RADA:

Rad s djecom i odgojiteljima (snimanje procesa, zajedničke refleksije, praćenje odgojno obrazovnog procesa,edukativan rad, radionice)

Rad s roditeljima (radionice, edukativan rad, letci, stručna literatura)

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

Evaluacija postignuća za svako dijete: upitnici, protokoli, ankete (odgojitelji, roditelji, logoped)

Dokumentiranje procesa (odgojitelji, logoped)

 


 


SADRŽAJI I AKTIVNOSTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

Zadaće u odnosu na dijete:

 • poticati razvoj jezika i govora formirajući stimulativne centre za razvoj govora i jezika u sobama dnevnog boravka

Dob od 1-2 godine

 • poticati dijete na govornu igru ( proizvoditi konsonante i vokale, ponavljati, dodavati melodiju, spajati- npr. BBBB….AAAAAA….BA BA BA…)
 • obogaćivati slogovanje djeteta kako bi MA-MA što prije postalo MAMA
 • poticati imitaciju vokalizacije u svim oblicima (mijenjati visinu tona, intezitet glasa, boju glasa…)
 • poticati uspostavljanje vizualnog kontakta i povećavati njegovu kvalitetu (dok govorite gledajte u dijete, time mu povećavate pozornost, pružate priliku za integraciju više osjetila i time povećavate šansu da dijete ponovi isto)
 • poticati imitaciju i imenovanje izraza lica: tuga, sreća, strah
 • poticati imitaciju akcija (pljeskanje rukama, lupkanje nogama, stisak usana za poljubac, kuc-kuc prstima…)
 • poticati razvijanje pokazne geste, vezati je uz izgovorenu riječ (npr. mahanje/PA-PA)
 • poticati onomatopeju zvukova iz prirode (npr. glasanje životinja, zvuk motora…)
 • usmjeravati dijete na osluškivanje različitih zvukova iz prirode (npr. šum mora, žuborenje vode, glasno/tiho)
 • razvijati audio vizualnu percepciju (npr. izgovorite VAU-VAU i pokažete sliku psa: nadopunite isto DA, TO JE PAS. PAS LAJE VAU-VAU…)
 • poticati imenovanje dijelova tijela (na slici i na konkretu)
 • poticati slušanje govorno ritmičkih brojalica, pjesmica
 • poticati prepoznavanje boja (osnovnih) i povezivati ih sa stvarima i pojavama iz najbliže okoline (npr. TO JE ŽUTE BOJE. POGLEDAJ I SUNCE JE ŽUTO….)
 • upoznavati dijete s nekim slovima, riječima (A E I O U , imenom djeteta, …),i potičite ga da prstom prati pisanu riječ
 • čitajte djetetu, izaberite knjige koje su pune boja i nemaju puno detalja, odaberite teme bliske djetetu, potičite ga da imenuje i pokazuje poznate stvari u njima
 • upoznavati dijete s nekim brojkama (brojite stvari prilikom igre, brojite prste na rukama, nogama, brojite cure/dečke…)
 • govorite djetetu sve što radite (pri obavljanju higijene, za vrijeme obroka, pri odlasku/ulasku u sobu dnevnog boravka…)
 • poticati razumijevanje pitanja TKO/ ŠTO/ GDJE?
 • osigurati miran kutić, i ono treba odmor za sređivanje misli

Dob od 2-3 godine

 • poticati proširivanje vokabulara djeteta (i dalje listajte slikovnice, imenujte slike, imenujte dijelove tijela, te identificirajte što se radi s određenim dijelom; npr. TO JE MOJ NOS. S NJIM MOGU MIRISATI CVIJEĆE, KOLAČE SAPUN…)

  ( uz imenice i glagole dodavajte pridjeve, koristite zamjenice, priloge mjesta, prijedloge u na gore dolje ispod; koristite množinu imenica, prošlo i buduće vrijeme glagola, komparaciju pridjeva)

  poticati širenje rečenice (2-3 riječi)
 • izlagati dijete pitanjima TKO/ŠTO/GDJE?
 • poticati slušanje kraćih priča i bajki
 • poticati uključivanje u kraće dijaloge
 • poticati prepričavanje kraćih događaja i priča
 • poticati pokazivanje/izražavanje emocija, imenovanje i opisivanje istih
 • poticati pridruživanje istih boja
 • poticati slušanje govorno ritmičkih brojalica, pjesmica i izvođenje istih
 • izlagati dijete većem broju pisanih slika riječi (imena djece, imena životinja, nazive dijelova tijela/odjeće) i jednostavnih rečenica (2-3 riječi)
 • poticati prebrojavanje stvari
 • poticati razlikovanje veliko/malo

Zadaće u odnosu na roditelje:

 • osvijestiti važnost poticanja govorno jezičnog razvoja djeteta
 • edukacija o načinima i aktivnostima koje podupiru govorno jezični razvoj
 • poticati roditelje na aktivno uključivanje u odgojno obrazovni proces
 • razmjena iskustava roditelj-odgojitelj-logoped

Zadaće u odnosu na odgojitelje:

 • stvaranje poticajnog okruženja za razvijanje govora i jezika djeteta
 • poticanje interakcije dijete-dijete, dijete-djeca, dijete-odgojitelj
 • analiza vlastitog govora
 • sustavno bilježenje zapažanja u odnosu na dijete-prostor-okruženje
 • proučavanje stručne literature i razmjena znanja, stavova i iskustava s drugim sudionicima u procesu

Zadaće logopeda:

 • informirati i educirati odgojitelje i roditelje o važnosti pravovremenog poticanja razvijanja govorno jezičnih vještina djeteta
 • pružiti odgojiteljima stručna znanja iz područja govora, jezika i komunikacije
 • uključivanje u odgojno obrazovni proces (praćenje/snimanje/dokumentiranje…)
 • evaluacija postignuća (analiza protokola praćenja )
 • vođenje refleksija s odojiteljima

 


© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.