Predvještine čitanja i pisanja

To su one vještine koje se razvijaju u predškolskoj dobi, a preduvjet su za razvoj čitanja i pisanja. Predčitačke vještine stječu se postupno, od djetetova rođenja, od prvog slušanja majčina glasa, riječi, intonacije. Njih dijete stječe „prirodno“, u svakodnevnim situacijama, i naravno pod uvjetom da se njime roditelj bavi- razgovara, čita mu, širi njegov riječnik i znanje o svijetu u kojem živi, daje mu dovoljno prilika da aktivno isprobava vještine pričanja, prepričavanja, rukovanja knjigama, olovkama i drugim priborom. Svaki roditelj može lako provoditi takvo učenje s djetetom. Dovoljno je da koristi sve životne situacije (odlazak u šetnju, u kupovinu, kućanski poslovi, zajedničko čitanje…).

Predčitačke vještine ponajprije se odnose na :

 • uredan jezično-govorni razvoj
 • razvijenu fonološku svjesnost
 • uspostavljenu vezu fonem=glas/ grafem=slovo

 

ŠTO ZNAČI UREDAN GOVORNO JEZIČNI RAZVOJ?

Ponajprije, dijete razumije što govori, razumije govor drugih, razumije sadržaj priče i može ga prepričati, izgovor glasova je uredan, rečenica je uredne gramatičke strukture, sadržajno smislena, dijete razumije pitanja i odgovara na njih, poznaje neke brojalice i pjesmice- lako ih uči…
Znamo da razvoj djetetova govora započinje u njegovoj najbližoj okolini, u njegovoj obitelji. Važno je djetetu osigurati mnoštvo raznolikih poticaja kako biste poduprijeli njegov govorni razvoj. Ponavljam: RAZGOVARAJTE S DJETETOM U SVIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA (za stolom, u kuhinji, u parku,…) prateći njegove govorne sposobnosti, i nastojeći da Vaš govor bude jasan. Dijete će kroz razgovor shvaćati smisao rečenice. Uočit će da se rečenica sastoji od riječi, da rečenica nešto znači, da priča ima početak , sredinu i kraj. Sve će mu te govorne vještine pomoći da poslije razumije ono što čita.KORISNE JEZIČNO-GOVORNE IGRE:

 • ritmičke brojalice
 • pjesmice
 • opisivanje slika
 • prepričavanje događaja, kraćih priča
 • zajedničko čitanje slikovnica, priča, nadopunjavanje
 • igre pitanje-odgovor

 

FONOLOŠKA SVJESNOST

To je sposobnost rastavljanja riječi na glasove i sastavljanja glasova u riječi, povezivanje glasova sa slovima i kao konačnica razumijevanje napisane poruke.Kako poduprijeti razvoj fonološke svjesnosti?

Jednako kao i što podupiremo razvoj govornih vještina.

Dok listamo i čitamo slikovnice i priče, dijete će uočiti kako se drži knjiga, kako rečenice teku slijeva nadesno, od gore prema dolje, uočit će da se ono što se čita i izgovara može zapisati , i ponovno čitati. Uočit će da se riječi sastoje od glasova(slova) i da se ta riječ može rastaviti na glasove , i opet glasovi se mogu sastaviti u riječ.

Npr. TATA TA-TA T-A-T-A TATA

Upravo je ta glasovna osjetljivost najbitniji preduvjet učenja čitanja, jer samo ona omogućava zamjenu glasova slovima, i zamjenu slova glasovima.

Nadalje, dok listate, čitate slikovnice dijete će uočavati oblike pojedinih slova i povezivat će glasove sa slovima, uočit će povezanost određenog slova s uvijek istim glasom.KORISNE IGRE

 • Igra traženja rime: kroz učenje rime upozoravamo dijete na glasove , stavljamo naglasak na njih, i tek kada dijete prepoznaje rimu „čuje ju“, može krenuti na složeniji zadatak a, to je stvaranje iste.
 • Igra slogovima „Što čuješ?“
 • Igra traženja riječi koje započinju zadanim glasom
 • Rastavljanje riječi na glasove
 • Sastavljanje glasova u riječ

Važno!!!

Uvijek poštujte pravilo od lakšeg ka težem, od jednostavnijeg ka složenijem, ne zaboravite biti podrška i ne brinite ako tog trena „ne zna“, ponavljajte dovoljno dugo i pratite napredak. Ono se još uvijek razvija, spoznaje uči…ŠTO JE VAŽNO ZA RAZVOJ VJEŠTINE PISANJA

Pisanje je najsloženija vještina jer zahtijeva sekvencionalnu i simultanu integraciju pažnje, memorije, motoričkih vještina, jezika i znanja.

Uz sve navedeno važan je uredna okulomotorna koordinacija, fina motorika i grafomotorika.KORISNE IGRE:

 • Bojanje, slikanje, crtanjepo različitim podlogama
 • Gnječenje, valjanje, modeliranje glinamola, plastelina…
 • Upotreba škarica
 • Provlačenje špage kroz sitnije rupice
 • Vezivanje vezica
 • Nizanje sitnih kuglica na špagu
 • Vježbe mikromotorike prstiju
 • Precrtavanje različitih oblika

 

 

PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE:


Dijete tijekom predškolskog razdoblja stječe mnoga znanja koja će mu biti potrebna za razumijevanje matematike. Ta znanja, iskustva, i misaone operacije nazivamo predmatematičkim vještinama.

Dijete uči o odnosima u prostoru (unutra-vani, naprijed-natrag, gore-dolje, ispod-iznad, lijevo-desno..), o odnosima predmeta (veći-manji, tanji-deblji, lakši-teži), o svojstvima predmeta (crven-plav, tvrd-mekan, topao-hladan…), o količini (jesu li skupine predmeta iste, veće-manje, dodavanje i oduzimanje od skupa…).

Predmatematičke vještine omogućuju djetetu razumijevanje broja.

Dijete razlikuje tri različita pojma broja:

 • broj kao količinu
 • brojevna riječ
 • broj kao grafički zapis.

Dijete najprije mehanički pamti redoslijed brojevnih riječi, zatim postupno povezuje svaku brojevnu riječ s količinom, i na kraju predškolskog razdoblja povezuje i brojevnu riječ, i količinu s pripadnom brojkom.KORISNE IGRE:

 • brojanje prstića, dana u tjednu, godišnjih doba…
 • igra „Što sve spada u ovaj skup?“
 • igra dodavanja i oduzimanja skupa
 • memoriranje redoslijeda…

 © 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.