Kraći program za potencijalno darovitu djecu "Sovice"

 Prepoznajući važnost ranog otkrivanja i poticanja darovite djece u našem vrtiću stvorili smo organizacijske i materijalne uvjete i osmislili program.

Kraći program provodi se jednom tjedno u trajanju od 2 sata u skupini od 10 do 15 djece. U skupinu se uključuju djeca prema procjeni stručnog tima vrtića uz obvezno testiranje sposobnosti od strane psihologinje vrtića.

Provodi se u stimulirajućem prostornom okruženju s primjerenom i namjenskom didaktikom koja odgovara razvojnim mogućnostima darovite djece i stimulira njihov razvojni potencijal. Obuhvaća kreativne igraonice u vrtiću i posjete raznim ustanovama i manifestacijama u gradu Zagrebu.

Ciljevi programa su:

  • poticanje i razvoj različitih kognitivnih sposobnosti (različitih “vrsta” inteligencije)
  • poticanje i razvoj kreativnog mišljenja i izražavanja
  • poticanje i razvoj socio-emocionalne zrelosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
  • rad na socijalnim vještinama i suradnji s drugima

Darovita djeca su ona koja pokazuju ili imaju potencijal pokazati iznimnu razinu izvedbe u jednom ili više sljedećih područja:

  • opća intelektualna sposobnost
  • kreativno mišljenje
  • sposobnosti vođe
  • umjetničke i psihomotorne sposobnosti.

Darovita djeca posjeduju: radoznalost, originalnost, pojačanu želju za usvajanjem novih znanja, pojačanu samokritičnost i kritičnost prema drugima, odgojno su zahtjevnija od ostale djece.

Ako nisu prepoznata kao darovita često se prepoznaju kao djeca s problemima u ponašanju (pojačan prkos, povučenost, nametljivost, emocionalna osjetljivost…). Često su izolirana od ostale djece zbog poteškoća u socijalnim kontaktima, što utječe na formiranje slike o sebi.

Stoga je važno što ranije prepoznati darovitu djecu s ciljem adekvatnog zadovoljavanja njihovih obrazovnih i socio-emocionalnih potreba.

Dječji vrtić „Petar Pan“ provodi Kraći program za potencijalno darovitu djecu od 2011.godine.

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Voditeljice programa završile su edukaciju za provođenje programa:

Zorica Durman Marijanović, prof.psiholog-mentor
Vesnica Prelčec dipl.pedagog, mentor
Marcela Draganović, odgojiteljica

 

Pogledajte galeriju slika:


© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.