Suradnja s roditeljima


Suradnja obitelji i vrtića važan je preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta. Kada dijete vidi da roditelji i odgojitelji komuniciraju s uvažavanjem, ono se osjeća sigurno i voljeno, a informacije koje razmjenjuju odrasli osiguravaju potpunije zadovoljavanje djetetovih potreba, interesa i njegov cjeloviti razvoj.

U građenju profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljima u našem vrtiću potičemo ravnopravnu komunikaciju i interakciju odgojitelja i roditelja.

Podržavamo aktivno sudjelovanja roditelja u realizaciji programa i osiguravanju prava roditelja na vrednovanje postignuća.Suradnju s roditeljima naš vrtić ostvaruje putem različitih oblika:

  • Individualni razgovori
  • Roditeljski sastanci
  • Centri za roditelje
  • Panoi , ankete
  • Predavanja vanjskih suradnika
  • Internetska stranica, E-Mail, telefon

Kvalitetna suradnja s roditeljima naš je prioritetni zadatak, jer svi imamo istu zajedničku misiju – zdravo, znatiželjno, sretno, veselo i razigrano dijete!

 


© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.