O nama

Djelujemo na šest lokacija i organizirani smo u 16 odgojnih skupina s 38 odgojitelja. Vrtić
polaze djeca od 12 mjeseci do polaska u školu. U vrtiću djeluje stručni tim ,pedagog,
psiholog, logoped, te zdravstveni voditelj.
Uz redoviti 10 satni program, provodimo i različite integrirane i kraće programe a to su:
1. Program ranog učenja engleskog jezika
2. Program za potencijalno darovitu djecu „Sovice“
3. Kraći program prvi informatički koraci
4. Zbor
5. Program predškole

VIZIJA – Razvoj internacionalizacije i kvalitetnih programa u dječjem vrtiću
MISIJA – Poticanje cjelovitog kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj
dugoročno održivog plana internacionalizacije ustanove te integracija europske dobre
primjerene prakse. Uvođenje inovativnih, suvremenih metoda rada, prepoznavanje vrtića kao
vrtića otvorenog prema inkluzivnom odgoju i obrazovanju.

Jedno od načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kojim se
vodimo u Dječjem vrtiću Petar Pan je i otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na
unaprjeđivanje odgojne prakse.Jedna od temeljnih zadaća u okviru navedenih načela je i kontinuirano
unapređivanje osobnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka svih profila u našoj ustanovi .
Svjesni smo da su kompetencije naših odgojno obrazovnih djelatnika ključ za visoko
kvalitetan rani i predškolski odgoj. Također smo svjesni da su inovacije u odgoju i
obrazovanju, okruženje za učenje koje je fokusirano na djecu i njihove kompetencije, te
povećanje kompetencija djelatnika, jamstvo za realizaciju zahtjeva u budućem visoko
kvalitetnom obrazovanju.
U kurikulum našeg vrtića uvodimo pedagoške inovacije koje prate društvene i tehnološke promjene.
U našem vrtiću potiče se razvoj svih kompetencija kroz redovite i posebne programe te kroz 
stručno usavršavanje djelatnika u vrtiću i izvan te sudjelovanjem u
međunarodnim projektima financiranim u okviru Erasmus+ programa.
Informacije o svim provedenim projektima u sklopu Erasmus+ programa, možete pronaći na
ovoj našoj web stranici.


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.