O nama

Djelujemo na šest lokacija i organizirani smo u 16 odgojnih skupina s 38 odgojitelja. Vrtić
polaze djeca od 12 mjeseci do polaska u školu. U vrtiću djeluje stručni tim ,pedagog,
psiholog, logoped, te zdravstveni voditelj.
Uz redoviti 10 satni program, provodimo i različite integrirane i kraće programe a to su:
1. Program ranog učenja engleskog jezika
2. Program za potencijalno darovitu djecu „Sovice“
3. Kraći program prvi informatički koraci
4. Kraći program likovnog stvaralaštva
5. Kraći program ranog učenja engleskog jezika
6. Program predškole

VIZIJA – Razvoj internacionalizacije i kvalitetnih programa u dječjem vrtiću
MISIJA – Poticanje cjelovitog kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj
dugoročno održivog plana internacionalizacije ustanove te integracija europske dobre
primjerene prakse. Uvođenje inovativnih, suvremenih metoda rada, prepoznavanje vrtića kao
vrtića otvorenog prema inkluzivnom odgoju i obrazovanju.

Jedno od načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kojim se
vodimo u Dječjem vrtiću Petar Pan je i otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na
unaprjeđivanje odgojne prakse.Jedna od temeljnih zadaća u okviru navedenih načela je i kontinuirano
unapređivanje osobnih i profesionalnih kompetencija stručnjaka svih profila u našoj ustanovi .
Svjesni smo da su kompetencije naših odgojno obrazovnih djelatnika ključ za visoko
kvalitetan rani i predškolski odgoj. Također smo svjesni da su inovacije u odgoju i
obrazovanju, okruženje za učenje koje je fokusirano na djecu i njihove kompetencije, te
povećanje kompetencija djelatnika, jamstvo za realizaciju zahtjeva u budućem visoko
kvalitetnom obrazovanju.
U kurikulum našeg vrtića uvodimo pedagoške inovacije koje prate društvene i tehnološke promjene.
U našem vrtiću potiče se razvoj svih kompetencija kroz redovite i posebne programe te kroz 
stručno usavršavanje djelatnika u vrtiću i izvan te sudjelovanjem u
međunarodnim projektima financiranim u okviru Erasmus+ programa.
Informacije o svim provedenim projektima u sklopu Erasmus+ programa, možete pronaći na
ovoj našoj web stranici.


© 2024 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.