Redovni 10 satni program

U našem vrtiću ostvarujemo kurikulum u kojem smo jasno postavili glavna teorijska polazišta:

  • holistički pristup – poticanje cjelovitog razvoja djeteta,
  • konstruktivizam – stvaranje poticajnog okruženja koje djetetu omogućuje slobodan izbor usklađen s njegovim sposobnostima, interesima i mogućnostima

Naš program usmjeren je na dijete. Promatrajući djecu, osluškujemo njihove interese i potrebe te u skladu s tim planiramo aktivnosti. Na taj način uključujemo djecu u oblikovanje kurikuluma vrtića.

Želimo da naš vrtić bude mjesto radosnog življenja i učenja djece i odraslih. Nastojimo pripremiti bogato i poticajno prostorno-materijalno okruženje, u kojem dijete ima priliku kontinuirano učiti čineći i tako razvijati svoje kompetencije. U našem vrtiću djeca mogu koristiti mnoštvo različitih materijala koji podupiru proces njihova prirodnog učenja.

Materijali su smješteni u centre aktivnosti koji, poticajno opremljeni, potiču istraživačke aktivnosti djece i njihovu simboličku igru. Podupiremo dječju autonomiju, samoorganizirane i samoinicirane aktivnosti, slobodan odabir aktivnosti i suigrača (različiti centri aktivnosti, interakcija djeteta kroz prostor, otvorena vrata, igra i učenje u malim skupinama, druženje djece različite dobi i kompetencija…).

U promišljanju o kvaliteti odgojno-obrazovnog rada uz odgojitelje sudjeluju i ravnatelj i stručni tim Vrtića. U redoviti 10-satni program upisuju se djeca od navršene jedne godine do polaska u školu.Broj djece u skupini određen je pedagoškim standardom, a vezan je uz njihovu kronološku dob.


© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.