Zdravstveni voditelj

ULOGA ZDRAVSTVENOG VODITELJA U DJEČJEM VRTIĆUZDRAVLJE ZA SVE

Globalni je cilj proklamiran aktima svjetske zdravstvene organizacije.

Provođenje brige o dječjem zdravlju svoju utemeljenost u vrtiću nalazi u poštivanju temeljnog dječjeg prava – prava na preživljavanje, a sukladno tome i pravo na zadovoljavanje primarnih potreba djeteta, njegovo pravo na prehranu i zdravstvenu zaštitu.

Uloga medicinske sestre – zdravstvenog voditelja vrtića je da, kao prvi promicatelj zdravlja, skrbi o zdravstvenoj zaštiti djece, njihovoj pravilnoj prehrani, higijensko sanitarnim uvjetima i promicanju zdravog okruženja te odgoju za održivi razvoj.

Sestrinstvo ima korijene u potrebama čovječanstva za pružanjem zdravstvene zaštite i njege te pomaganju svim bespomoćnim osobama – cilj je sestrinstva sprečavanje bolesti i očuvanje zdravlja.

Zdravstveni voditelj vrtića, radeći po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, poštujući individualnost, holistički pristup i partnerski odnos s osnova multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje vrši procjenu samozbrinjavanja i potrebu za njegom, planira i nadzire njezino provođenje, primjenjuje načela i tehnike poučavanja, brine o održavanju zdrave i sigurne okoline, vlada vještinama praćenja zdravstvenog stanja pojedinaca i životno ugroženih te intervenira sukladno stručnim kompetencijama.


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.