Logoped

Logoped je osoba koja pomaže djeci i odraslima u razvijanju njihovih komunikacijskih sposobnosti. U vrtiću je ponajprije zadužen da prati razvoj jezika, govora i komunikacijskih vještina djeteta, te da u slučaju zamijećenih teškoća terapijskim postupcima djeluje u pravcu otklanjanja istih.

Zadaće:

  • Trijažno ispitivanje govora s ciljem početnog utvrđivanja stupnja teškoće
  • Logopedska dijagnostika s ciljem utvrđivanja statusa komunikacije, glasovno-jezično-govornog razumijevanja i izražavanja
  • Neposredni individualni rad s djecom s teškoćama u govorno jezičnoj komunikaciji s ciljem njihovog ublažavanja i otklanjanja
  • Praćenje jezično govornog razvoja djece s faktorima rizika
  • Prevencija govorno jezičnih teškoća (u suradnji s roditeljima i odgojiteljima)
  • Opservacija djece s TUR-u u OS s ciljem procjene razvojnog statusa te iznalaženja načina za optimalno zadovoljenje potreba djece
  • Izrada nalaza i mišljenja u suradnji sa stručnim timom (interdisciplinarni pristup)
  • Izrada i provedba individualiziranih programa za djecu s TUR-u
  • Neposredni rad s djecom s govorno jezičnim teškoćama uzrokovanim različitim teškoćama u razvoju
  • Ispitivanje i poticanje jezične spremnosti za ovladavanjem početnim školskim vještinama, čitanjem i pisanjem … 

© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.