Psiholog

Psiholog u vrtiću Stručni suradnik-psiholog, uz druge stručnjake – članove stručnog tima vrtića, radi na što kvalitetnijem zadovoljavanju razvojnih potreba djeteta te pritom surađuje s odgojiteljima, roditeljima, i svim ustanovama koje je potrebno uključiti u krug onih koji pomažu obitelji.

Jedan od najvažnijih zadataka psihologa je što ranije identificirati psihofizičke osobine i razvojne potrebe djeteta, osobito kad se radi o djeci s teškoćama u razvoju i darovitoj djeci, da bi se poduzele mjere s ciljem osiguravanja onoga što je djetetu potrebno za optimalni razvoj.

Tada psiholog pruža roditelju i odgojitelju neophodne informacije i psihološku podršku, a po potrebi uključuje i dijete u praćenje i tretman. Kada je to potrebno kontaktira sa stručnjacima u drugim institucijama radi upućivanja djeteta na dodatnu, specijaliziranu procjenu i/ili tretman. Važna uloga psihologa je i pomoć djeci, roditeljima i odgojiteljima u adaptaciji djeteta na vrtić.

Situacija odvajanja djeteta od roditelja i ulazak djeteta u skupinu druge djece postavlja pred dijete povećane zahtjeve za prilagodbom, a kvaliteta i ishod tog procesa mogu imati i dugoročnije posljedice na dječji razvoj.

Roditelji mogu biti nesigurni, tjeskobni i imati mnogo pitanja u tom razdoblju, a psiholog može pružiti savjetodavnu pomoć.

Psiholog u vrtiću također radi procjenu spremnosti djeteta za školu te pomaže odgojiteljima i roditeljima da dijete što bolje pripreme za taj prijelaz i osiguraju njegovu dobru prilagodbu na školu. Isto tako pruža psihološku pomoć u prevladavanju nekih stresnih događaja i razdoblja u djetetovu životu kao što su gubitak bliske osobe, kronična bolest u obitelji, razvod roditelja, nasilje u obitelji i dr.

Psiholog u vrtiću je stručnjak za razvojnu psihologiju te može, kroz individualni ili grupni rad, roditeljima pomoći u razumijevanju mnogobrojnih dilema i problema na koje nailaze u odgoju svoje djece te savjetovati promjene u pristupu djetetu. U svom radu psiholog se vodi profesionalnom etikom svoje struke i postupa uvijek u interesu djeteta.


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.