Ravnatelj

Uloga ravnatelja u dječjem vrtiću

Humanističko razvojna koncepcija temelji se na ideji humanizma, spoznajama o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta, spoznajama o čovjekovu razvoju u cjelini i značajkama izvanobiteljskog odgoja. Polazišta koncepcije su da je dijete vrijedno samo po sebi, da ima i posebna prava i da se u odgoju cijeni djetetovo dostojanstvo. Ovim je bitno promijenjena uloga odgojitelja, koji je više usmjeren na dijete,organizaciju sredine i odabir materijala.

Osvješćivanje stručnog identiteta, kompetencije, dodatno pokreće, motivirajući i druge u vrtiću, navodi na uspoređivanje i potiče odgojitelje na samorefleksiju u njihovom kreativnom , razvojnom kurikulumu i u odnosu na postignuće drugih.

Posebno je važno partnerstvo unutar vrtića. Uloga ravnatelja pritom je vrlo velika. Uspjeh odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih djelatnika čvrsto je povezan i s uspjehom svakog od njih.

Ravnatelj u ulozi rukovoditelja preuzima najveći teret (odgovornost) planiranja, organiziranja, motiviranja i vrednovanja uspješnosti dječjeg vrtića. Slijedi interdisciplinarno načelo i podržava timski rad.

Važan je naglasak ravnatelja na uspjehu svakog odgojitelja i stručnih suradnika, njihova afirmacija, poticaj, pohvala i nagrađivanje a to je povezano s uspjehom cjelokupnog dječjeg vrtića.

Poticanje mogućnosti najsuptilnijih,najfinijih sposobnosti pojedinca, pridonosi profesionalnom i osobnom stilu, a onda i daje vrtiću posebnost i prepoznatljivost.


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.