OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Dječji vrtić Petar Pan
Zagreb, Španovićeva 18
 
 
                                VAŽNE OBAVIJESTI
 
Oba roditelja djece koja se nalaze na listi primljenih trebaju potpisati ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja (ukoliko nema spornih okolnosti o kojima treba pribaviti dodatnu dokumentaciju) ili sporazum za djecu u programu predškole.
 
Potpisivanje ugovora (redoviti program): 06. i 07. srpnja 2022. g. , od 09.00-17.00 sati, Španovićeva 18
 

Kod potpisivanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti (osim ako to nije ranije učinio):
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta (u boji),
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
  • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
  •  
RODITELJSKI SASTANAK
za roditelje novoprimljene djece u pedagošku godinu 2022./2023., održat će se 
 31. kolovoza 2022. g. (srijeda),  u 17.00 sati, u centralnom objektu, Španovićeva 18.
 
Za roditelje djece koja su na listi odbijenih:
Uputa o žalbi
Roditelj/Skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića do 27.06.2022. O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
Sve važne informacije nalazit će se i na našoj web stranici, pa Vas molimo da ih pratite.
 
                                    S poštovanjem,
 
 
                                                                        RAVNATELJICA
                                                                        Marina Karavanić, prof.predškolskog odgoja

© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.