Financijski dokumenti

Planovi:

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.  
Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 
Obrazloženje Prijedloga financijskog plana za 2022. godinu Dječjeg vrtića Petar Pan  

Financijski plan za 2021. / Odluka UV donesena 18.12.2020.

Financijski plan za 2020. / Odluka UV donesena 18.12.2019.

Rebalans financijskog plana za 2020./ Odluka UV donesena 19.02.2020.
Rebalans financijskog plana za 2019./ Odluka UV donesena 18.12.2019.


Izvješća:
 

Odluka o usvajanju obrazloženja o izvršenju proračuna za 2021. 
(Referentna stranica) Financijski izvještaj za 2021. /Odluka UV donesena 28.01.2022.
Bilješke uz financijski izvještaj 2021.pdf.
Financijski izvještaj za 2020. /Odluka UV donesena 29.01.2021.
Bilješke uz financijski izvještaj 2020.pdf.
Financijski izvještaj za 2019. /Odluka UV donesena 30.01.2020.
Bilješke uz financijski izvještaj 2019.pdf.
 
Procedure:

Procedura bezgotovinskog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura naplate prihoda
Procedura o korištenju službenih motornih vozila i kartica za gorivo
Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
Procedura postupanja po primitku standardiziranih jelovnika
Ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda 
Odluka o dopunama i izmjenama odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda 
Procedura naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.