Odluka o nastavku redovitog rada Dječjeg vrtića

Dječji vrtić Petar Pan

Zagreb, Španovićeva 18

Klasa: 601-02/20-01/53

Ur.broj:251-586-01-20-01

Zagreb, 20.05.2020.

 

 

Na temelju članka 48. Statuta, Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23.4.2020., i Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 20.05.2020., ravnateljica donosi 

 

O D L U K U

 

o nastavku redovitog rada Dječjeg vrtića u promijenjenim okolnostima od 25.5.2020.

 

 

1. Na temelju gore citiranih propisa, zaključka i preporuka, od 25.5.2020. nastavlja se redoviti rad Dječjeg vrtića Petar Pan, ali u promijenjenim okolnostima.

 

2. Rad će se odvijati u centralnom objektu Španovićeva 18 u kojem je moguć rad po svim sigurnosnim i higijensko -  epidemiološkim uvjetima. 

 

3. Odgojno-obrazovne skupine imat će između 15-20 djece s dva odgojitelja u smjenama.

 

4. Ulazak u vrtić i dalje je ograničen. U pratnji djeteta može biti jedna osoba, roditelj/skrbnik ili osoba za koju je roditelj/skrbnik  dao suglasnost.

 

5. Djecu preuzima i predaje odgojitelj vrtića ispred ulaza u vrtić.

 

6. Svi radnici, roditelji, skrbnici i treće osobe koje žele pristupiti Vrtiću (službene osobe, poštari, dostavljači, punoljetne osobe koje predaju ili preuzimaju djecu…) dužni su pridržavati se Preporuka i Uputa iz uvoda odluke.

 

7. Odluka vrijedi do nove odluke ili opoziva.

 

 

RAVNATELJICA

Marina Karavanić                  


© 2021 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.