AKTUALNOSTI

OBAVIJEST ZA RODITELJE


 
DJEČJI VRTIĆ "PETAR PAN"
ZAGREB, Španovićeva 18
 
 
VAŽNA OBAVIJEST
 
 
Poštovani roditelji/skrbnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da će od utorka, 17.03.2020., raditi samo centralni objekt DV Petar Pan na adresi Španovićeva 18, kako bi se osigurala briga, njega, skrb i prehrana za djecu čiji roditelji nemaju mogućnost osigurati njihovo čuvanje, nadzor i ostanak kod kuće.
 
Postupak prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima za ped. god. 2020./2021. provest će se u skladu s preporukama za komuniciranje s građanima te slijedom navedenog molimo da Zamolbu za prijelaz
( http://www.vrtic-petarpan.zagreb.hr/default.aspx?id=11 ) dostavljate isključivo poštom na adresu Španovićeva 18, Zagreb ili putem elektroničke pošte na: vrtic.petarpan@zagreb.hr.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
S poštovanjem,
Marina Karavanić, ravnateljica
(u.z. Vesnica Prelčec, pedagog)
 
 
 U Zagrebu, 16.03.2020.


O B A V I J E S T

 
O PRAVU NA OLAKŠICE - SUDJELOVANJU RODITELJA/SKRBNIKA
U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE
U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA
OD 1. SIJEČNJA 2020. GODINE
 
 
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 24/19) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji.

U prilozima u nastavku nalazi se detaljna Obavijest te potrebni Obrasci.

 


Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
za zdravstvene voditelje dječjih vrtića i škole na području grada Zagreba
 
 
Nastavno na općenite zdravstvene preporuke, a s obzirom da su djeca jedna od osjetljivijih skupina građana, želimo naglasiti da nije zabranjen boravak na otvorenom prostoru. Zbog prekoračenih vrijednosti lebdećih čestica, koje su uobičajene za ovo doba godine, date su preventivne preporuke za smanjenje eventualnih rizika po zdravlje. Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnijeg boravka na otvorenom.
Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša.
 
U slučaju potrebe za dodatnim postupanjem, upute se objavljuju na mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (www.stampar.hr) i Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 


© 2021 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.