Pojava griženja u jaslicama

Pojava griženja u vrtiću često izaziva intenzivne emocionalne reakcije i frustraciju odraslih. Roditelji djeteta koje grize mogu osjećati krivnju ili zabrinutost da s djetetom nešto nije u redu i strah od reakcije drugih roditelja. S druge strane, roditelji djeteta koje je ugrizeno, mogu se zabrinuti za sigurnost i dobrobit svog djeteta i osjetiti ljutnju na dijete koje je ugrizlo i nepovjerenje prema osoblju vrtića koje nije takvu pojavu spriječilo.
Pojava griženja u jasličkim skupinama nije neuobičajena, ali to ne znači da se smatra prihvatljivom i poželjnom već se nastoji poduzeti sve što je moguće kako bi takvo ponašanje prestalo. Za razumijevanje ove pojave važno je imati informacije koje slijede u nastavku.
Pojava griženja kod male djece ne predstavlja znak da s djetetom nešto nije u redu, da nešto nije u redu kod kuće, niti da nešto nije u redu u vrtiću. Ne moraju sva mala djeca prolaziti kroz fazu griženja, ali u gotovo svakoj grupi djece od 1 do 3 godine starosti naći će se poneko dijete koje grize. Mala djeca imitiraju drugu djecu pa ako jedno dijete počne gristi, može se dogoditi da i druga djeca počnu s takvim ponašanjem.
U osnovi ovog ponašanja su različiti uzroci. Djeca rane dobi ne shvaćaju da ugriz boli pa je zadatak odraslih naučiti dijete da takvim ponašanjem nanosi bol drugome. Mnoga djeca još uvijek svijet oko sebe istražuju pomoću usta. Djeca ove dobi još uvijek ne mogu svoju frustraciju izraziti riječima, primjerice u situaciji kad su gladna, bolesna, kad im se nešto zabrani, kad moraju nešto čekati. Grizenje je brz i učinkovit način da dijete na sebe skrene pažnju kako bi se uzrok njegove ljutnje ili frustracije uklonio.
Nažalost, ne postoji čarobno instant rješenje da mala djeca u jaslicama prestanu gristi, no odgojitelji poduzimaju niz mjera kako bi pomogli djeci i njihovim obiteljima da što lakše prođu kroz ovu problematičnu razvojnu fazu. Djeci pomažemo oko učenja prihvatljivog ponašanja i ne smatramo djecu koja grizu lošom ili zločestom. Nadziremo dijete kad je u fazi kad bi moglo početi gristi druge i pomažemo spriječiti da do ugriza dođe. Predviđamo situacije u kojima bi moglo doći do griženja i dajemo djetetu priliku da se smiri i uspije kontrolirati. Nastojimo osigurati dovoljno velik i prohodan prostor i tjelesne aktivnosti koje omogućavaju "pražnjenje" energije. Iz navedenih razloga djeci u jaslicama svakodnevno nudimo dovoljno različitih aktivnosti i igračaka kako se ne bi sukobljavala oko korištenja igračaka i sudjelovanja u aktivnostima. Pridržavanje određenog reda, postavljanje granica prihvatljivog ponašanja, dosljednost i smanjivanje neizvjesnosti smanjuju napetost i stvaraju kod djeteta osjećaj sigurnosti.
Interveniramo kada dođe do sukoba između djece i pomažemo im da sukob riješe dajući primjer kako se dogovara i postupa u takvim situacijama. Kada do ugriza ipak dođe, djecu odvojimo i utješimo ugrizeno dijete te po potrebi damo prvu pomoć. Dijete koje je ugrizlo udaljimo, umirimo i objasnimo mu da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da uzrokuje bol.
Odgojitelj će Vam svakako reći kad netko ugrize Vaše dijete, a isto tako i kad vaše dijete nekog ugrize. Važno nam je da roditelji dobiju informaciju o ponašanju djeteta u skupini, kako bi i roditelji sa svoje strane poduzeli sve da se pojava nepoželjnih ponašanja smanji.
Slično kao i odgojitelji u skupini, mogu postupiti i roditelji kod kuće. Korisno je da roditelj mirno i odlučno kaže da ugriz boli i da to ne smije raditi, bez preopširnog objašnjavanja. Nema smisla tražiti objašnjenje od djeteta za takvo ponašanje jer ga ono vjerojatno ne zna. Svakako nije uputno gristi dijete kako bi shvatilo da to boli nego ga usmjeriti na pomaganje onome koga je ozlijedilo
Ako je netko ugrizao Vaše dijete, važno je da imate povjerenja u odgojitelje i da znate da se oni savjesno zalažu za rješavanje ili ublažavanje svih problema koji se mogu pojaviti oko navike griženja.
Kad se pojavi problem griženja djece, najvažnija je suradnja obitelji i odgojitelja, povjerenje te otvorena komunikacija i uzajamno poštovanje.

Pripremila: Zorica Durman Marijanović, psiholog – stručni suradnik

© 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.