Erasmus+ projekti u našem vrtiću


Projekt "100 koraka"

 
Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse.
U projektu "100 koraka" sudjeluju 5 partnera (4 vrtića i 1 osnovna škola) iz različitih europskih zemalja: Estonija, Latvija, Finska, Hrvatska i Španjolska. U sklopu ovog projekta tražimo zanimljive i različite motivacijske aktivnosti za djecu koja bi mogle promijeniti svoje nedovoljne navike tjelesnih aktivnosti.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je odluku o financiranju novog Europskog projekta u našem vrtiću.                                                                                                             
Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Projekt "Znanjem gradimo bolji svijet" provodit će se od 01.06.2017.-01.06.2019. godine. Nositelji projekta su: ravnateljica, stručni suradnici psiholog i logoped te 9 odgojitelja i odgojiteljica.  Projekt obuhvaća šest mobilnosti u Španjolskoj, Grčkoj, Portugalu i Švedskoj, na kojima će sudjelovati nositelji projekta.


Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Strateška partnerstva


Partnerski projekt "Emotional competence in the school: Smile!" provodit će se u suradnji s četiri odgojno-obrazovne ustanove iz Španjolske, Velike Britanije, Italije i Rumunjske. Projekt će trajati dvije pedagoške godine od 01.09.2015.-31.08.2017.Naša psihologinja Zorica Durman Marijanović glavni je koordinator ovog međunarodnog projekta.
Nositelji projekta u našoj ustanovi su: ravnateljica Marina Karavanić, psihologinja Zorica Durman Marijanović, odgajatelj/ice Marcela Draganović, Alen Ptičar, Darija Beljan, Snježana Moštak, Ljubica Glavičić i Tatjana Karamarko. Bit će uključene tri skupine djece u dobi od 4-6 godina te djeca u kraćem programu za poticanje potencijalne darovitosti „Sovice“.

Glavni ciljevi i očekivani učinci projekta u odnosu na djecu su:
  • Poboljšanje emocionalnih i socijalnih kompetencija djece radi pozitivnog efekta na njihove ključne kompetencije, prosocijalno ponašanje i buduće akademske rezultate
  • Manje ometajućih ponašanja, bolje rješavanje problema i donošenje odluka
  • Poboljšanje inkluzivne prakse kroz sudjelovanje djece i učenika smanjenih mogućnosti
  • Jačanje ključnih kompetencija: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, građanske kompetencije te kulturna svijest i identitet.

Prva video konferencija sa zemljom partner Engleska, provedena u DV Petar Pan skupina ZvjezdiceAgencija za mobilnost i programe EU dodijelila je financijsku potporu našem vrtiću za projekt "Nova znanja i kompetencije za europski vrtić" koji će trajati od 01.lipnja,2014.-31.svibnja,2015. godine.

Nositelji projekta su: ravnateljica Marina Karavanić, psihologinja Zorica Durman Marijanović, logopedinja Ivanka Karačić, odgojitelj/ice Marcela Draganović, Alen Ptičar, Darija Beljan, Martina Županić, Ljubica Glavičić i Renata Jakopec. Sudjelovat će na pet međunarodnih stručnih usavršavanja u Francuskoj, Malti, Italiji, Irskoj i Islandu. Ciljevi projekta su uvođenje inovacija u predškolski kurikulum, unaprjeđivanje postojećih integriranih i kraćih programa koje naše vrtić nudi te uvođenje novih metoda rada s djecom s jezično-govornim poremećajima.


Više informacija kliknite OVDJE      ili      http://erasmusplusdvpetarpan.weebly.com/                     Erasmus + KA2 projekt
Suradnja za inovacije i razmjena dobrih praksi
Strateška partnerstva za školsko obrazovanje

https://scienceoutsidetheclassroom.weebly.com/
 

© 2021 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.