Spremnost djeteta za školu

Spremnost djeteta za školu predstavlja skladan razvoj na nekoliko razvojnih područja. To su tjelesno-motorički, spoznajni, jezično-govorni i socio-emocionalni razvoj. Djetetova spremnost za školu nije nužno ujednačena već može značajno varirati između različitih područja razvoja. Stoga, dijete može imati poteškoća u prilagodbi zahtjevima škole i usvajanju gradiva samo u određenom segmentu. Preporučljivo je, što je ranije moguće, prepoznati eventualnu nespremnost djeteta za školu, u svim ili samo pojedinom aspektu razvoja.
Tjelesna i motorička zrelost  obuhvaća motoričku spretnost i koordinaciju cijelog tijela, koordinaciju oka i ruke, grafomotoričku spretnost.
Spoznajna zrelost odnosi se na uspješno usmjeravanje pažnje, upornost u dovršavanju započetog, uspoređivanje i imenovanje količinskih, prostornih i vremenskih odnosa, pamćenje i ponavljanje priča i pjesmica, razlikovanje boja, lijevog i desnog, usvojenost određenih znanja o sebi i svijetu oko sebe.

Uredan jezično-govorni razvoj podrazumijeva da dijete razumije  ono što govori, razumije govor drugih, razumije sadržaj priče i može ga prepričati. Izgovor glasova je ispravan, rečenica je uredne morfološko-sintaktičke i gramatičke  strukture, služi se brojalicama i pjesmicama.
Socijalna i emocionalna zrelost podrazumijeva da dijete ima razvijenu samokontrolu u ponašanju, dobro se nosi s uspjehom i neuspjehom, surađuje s vršnjacima, dogovorom rješava sukobe, izražava i uvažava svoje i tuđe potrebe, zna se zauzeti za sebe, koristi fraze kulturnog ophođenja, ima usvojene osnovne socijalne norme ponašanja, usvojene higijenske navike u brizi o sebi, pokazuje interes za školu te učenje čitanja i pisanja.

Predvještine čitanja i pisanja razvijaju se u predškolskoj dobi i preduvjet su uspješnog savladavanja čitanja i pisanja. Odnose se na uredan govorno-jezični razvoj, razvijenu fonološku svjesnost i usvajanje veze fonem=glas/grafem=slovo.
Korisne igre: pjevanje pjesmica, brojalica, opisivanje slika, prepričavanje priča i događaja, zajedničko listanje slikovnica i čitanje priča, igre rastavljanja riječi na glasove i sastavljanje glasova u riječi, igre traženja rime, igre traženja riječi na zadani glas, prepoznavanje i imenovanje slova kako bi dijete lakše povezalo ono što vidi na papiru/slovo s onim što čuje /glas...
Predvještine pisanja su one vještine koje pripremaju ruku djeteta za pisanje (određena je ruka kojom piše, može pravilno držati olovku, može crtati prepoznatljive oblike, bojati i precrtavati).
Korisne igre: bojanje, crtanje na različitim podlogama-pijesak, brašno, zrak, papir; modeliranje gline, plastelina, upotreba škarica, provlačenje špage kroz sitne rupice, vezivanje vezica na cipelama, nizanje sitnih kuglica na špagu,crtanje i precrtavanje na papiru.
 
U vrtiću se, od trenutka upisa djeteta, provode različite aktivnosti, projekti i programi s ciljem razvoja kompetencija, sposobnosti, znanja i vještina koje su djetetu potrebne da  bude spremno za školu.
U godini prije škole provodi se Program “Djeca u prirodi”, Grad Mladih; a već od navršene 5.-te godine života djeteta u ponudi su različiti sportsko-rekreativni programi: koturanje, rolanje, klizanje; te sudjelovanje djece izvan vrtića na Danima dječjih vrtića, Tjednu mobilnosti i Keglić festu.
 
Još korisnih stvari koje dijete treba usvojiti prije škole
- kulturno - higijenske navike pri jelu, oblačenju, korištenju toaleta, pranju i brisanju ruku, brizi za svoje stvari
- svoje ime i prezime, imena i prezimena roditelja, adresu, broj telefona, riječi kulturnog ophođenja, put od kuće do škole…

Razvijajte pozitivan stav prema školi, učiteljici, novim obvezama i načinu života: NE PLAŠITE DIJETE ŠKOLOM!

Pedagog: Vesnica Prelčec, dipl. pedagog 
 
Psiholog: Zorica Durman Marijanović, prof.psih. 
 
Logoped: Ivanka Karačić, prof.
 
 


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.