Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja

 


Naš vrtić uključio se  u samovrednovanje  ustanova za rani i predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj u 2012./2013. godini te je vrtić dobio mogućnost odgovora na pitanja:

Koliko je dobra naša ustanova?  Koliko je uspješna, kvalitetna? Kako to znamo?  Na temelju čega to zaključujemo? Kako to možemo argumentirati? Što ćemo učiniti da budemo bolji?  Koje su naša prioritetna područja unapređivanja? Koje kratkoročne, a koje dugoročne ciljeve želimo postići? Na koji način?

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) vodio je sve korake samovrednovanja uz stručne i konkretne naputke dobivene u Priručniku za samovrednovanje ustanova za rani i predškolski odgoj, te smo u svakom trenutku imali mogućnost stručne pomoći profesorice  Sandre Antulić (NCVVO).
Na samom početku osvijestili smo potrebu samovrednovanja kao mogućnosti unapređivanja kvalitete naše odgojne prakse i pružanja jednakih mogućnosti svakom djetetu u RH  uz osvješćivanje kvalitete standarda za sve sudionike  procesa ranog odgoja.
Definirano je što je kvalitetan vrtić:
"Kvalitetan dječji vrtić je onaj koji potiče rast i razvoj svakog djeteta, svakog roditelja, svakog djelatnika i okoline u kojoj živi… "
Definirana su i ključna područja kvalitete na kojima je provedeno samovrednovanje, a to su
  • Strategija ustanove
  • Strategijsko vođenje ustanove
  • Ozračje i kultura ustanove
  • Prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada
  • Zdravstveno higijenski aspekti rada i kulture
  • Ljudski resursi
  • Suradnja s užom i širom okolinom
  • Kurikulum, proces
  • Praćenje i vrednovanje
 
Dogovoren je tijek provedbe Projekta s naglaskom na poslovima koje će učiniti NCVVO i poslovima koje će učiniti svaki vrtić. Nakon toga smo upoznali sve stručne djelatnike u vrtiću sa cjelokupnim projektom Samovrednovanja, tijekom pedagoške godine 2012./2013.
Osnovali smo Tim za kvalitetu. Provedeno je samovrednovanje sa svim sudionicima procesa (ravnatelj, Upravno vijeće, odgojitelji, stručni tim, administrativno tehničko i pomoćno osoblje, roditelji) koji su ispunili predviđene upitnike za ispitivanje kvalitete ustanove.
Na osnovu rezultata upitnika koje je obradio NCVVO, Tim za kvalitetu izradio je Kredo analizu i Razvojni plan ustanove za 2013./2014. godinu te smo odlučili raditi na dva ključna područja kvalitete - Kultura ustanove i Suradnja s užom i širom društvenom zajednicom.
Pedagoške 2014./ 2015. nakon ponovljene analize procesa samovrednovanja postavljen je novi razvojni plan. Odabrali smo ključna područja kvalitete: nastavak rada na Kulturi ustanove i Ljudski resursi.
 © 2022 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.