Erasmus+ projekti

U našem vrtiću provode se međunarodni partnerski projekti i projekti mobilnosti osoblja.

https://ampeu.hr/novosti/imenovani-erasmus-ambasadori

Dobitnici smo Erasmus akreditacije za radoblje od 2021.-2027. godine što nam omogućuje kontinuirano stručno usavršavanje naših djelatnika u partnerskim zemljama Europske unije.

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/13-djecjih-vrtica-i-skola-dobilo-erasmus-akreditaciju/


Projekt "Cell Biology and Art Class Omnibus" - CACAO (2021.-2023.)

Strateška partnerstva - suradnja za inovacije

Naš vrtić sudjeluje kao partnerska organizacija u okviru većeg međunarodnog konzorcija. Glavni koordinator projekta je Sveučilište u Puli.

Više doznajte na sljedećoj poveznici:  https://mycacao.eu/


Projekt "Znanost u prirodi" (2018.-2021.)
 
Suradnja za inovacije i razmjena dobrih praksi
Strateška partnerstva 

Projekt je proveden u suradnji s partnerskim vrtićima i školama iz Velike Britanije, Švedske i Španjolske te Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Northamptonu, Velika Britanija.

Glavni ciljevi projekta:

1. Razvoj transverzalnih kompetencija djece i učenika (dobrobit, motivacija, kreativnost, socijalne vještine i kritičko mišljenje)
2. Razvoj vještina znanstvenog istraživanja djece i učenika (ispitivanje, rješavanje problema, postavljanje hipoteza, dokazivanje, testiranje, promatranje, mjerenje, bilježenje, uspoređivanje I vrednovanje. 
3. Razvoj kompetencije Kulturna svijest i izražavanje (međukulturalno učenje u međunarodnom projektu).

Doznaj više na: https://scienceoutsidetheclassroom.weebly.com/

Projekt "100 koraka" (2017.-2019)

 

Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
U projektu "100 koraka" sudjelovalo je 5 partnera (4 vrtića i 1 osnovna škola) iz Estonije, Latvije, Finske, Hrvatske i Španjolske. 

Glavni ciljevi projekta:
- povećati digitalne kompetencije odgojitelja u svrhu pedagoškog korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija
- povećati pedagoške kompetencije odgojitelja na području aktivnog učenja u prirodi
- aktivna uloga djece u procesu vlastitog učenja, razvoj digitalnih kompetencija, učenje na otvorenom
- poticanje roditelja na tjelesnu aktivnost i zdraviji stil života sa svojom djecom (uz korištenje IKT aplikacija i alata)

Doznaj više na: http://100stepsproject.weebly.com/
Kao primjer dobre prakse ovaj projekt uvršten je u publikaciju Europske komisije Erasmus+ za rani i predškolski odgoj i obrazovanje - rezultati i analiza projekata (2021.)
Projekt "Emotional competence in the school: Smile!" (2015.-2017.)

Proveden je u suradnji s četiri odgojno-obrazovne ustanove iz Španjolske, Velike Britanije, Italije i Rumunjske. 


Glavni ciljevi i očekivani učinci projekta u odnosu na djecu su:

  • Poboljšanje emocionalnih i socijalnih kompetencija djece radi pozitivnog efekta na njihove ključne kompetencije, prosocijalno ponašanje i buduće akademske rezultate
  • Manje ometajućih ponašanja, bolje rješavanje problema i donošenje odluka
  • Poboljšanje inkluzivne prakse kroz sudjelovanje djece i učenika smanjenih mogućnosti
  • Jačanje ključnih kompetencija: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, građanske kompetencije te kulturna svijest i identitet.     
Doznaj više na: http://crosmileproject.weebly.com/       

Više o projektima mobilnosti osoblja možete vidjeti OVDJE

http://erasmusplusdvpetarpan.weebly.com/


Koordinator Erasmus+ projekata u našem vrtiću je psihologinja Zorica Durman Marijanović.
Ovaj projekt je financiran od Europske Unije
 © 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.