Za roditelje


 

 

Dječji vrtić Petar Pan

Zagreb, Španovićeva 18

Klasa: 601-02/20-01/53

Ur.broj:251-586-01-20-01

Zagreb, 20.05.2020.

 

 

Na temelju članka 48. Statuta, Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23.4.2020., i Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 20.05.2020., ravnateljica donosi 

 

O D L U K U

 

o nastavku redovitog rada Dječjeg vrtića u promijenjenim okolnostima od 25.5.2020.

 

 

1. Na temelju gore citiranih propisa, zaključka i preporuka, od 25.5.2020. nastavlja se redoviti rad Dječjeg vrtića Petar Pan, ali u promijenjenim okolnostima.

 

2. Rad će se odvijati u centralnom objektu Španovićeva 18 u kojem je moguć rad po svim sigurnosnim i higijensko -  epidemiološkim uvjetima. 

 

3. Odgojno-obrazovne skupine imat će između 15-20 djece s dva odgojitelja u smjenama.

 

4. Ulazak u vrtić i dalje je ograničen. U pratnji djeteta može biti jedna osoba, roditelj/skrbnik ili osoba za koju je roditelj/skrbnik  dao suglasnost.

 

5. Djecu preuzima i predaje odgojitelj vrtića ispred ulaza u vrtić.

 

6. Svi radnici, roditelji, skrbnici i treće osobe koje žele pristupiti Vrtiću (službene osobe, poštari, dostavljači, punoljetne osobe koje predaju ili preuzimaju djecu…) dužni su pridržavati se Preporuka i Uputa iz uvoda odluke.

 

7. Odluka vrijedi do nove odluke ili opoziva.

 

 

RAVNATELJICA

Marina Karavanić                  Dječji vrtić Petar Pan

Zagreb, Španovićeva 18

Klasa: 601-02/20-01/43

Ur.broj:251-586-01-20-02

Zagreb, 7.05.2020.

 

 

Na temelju članka 48. Statuta, Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 23.4.2020., Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima od 5.5.2020. i Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu od 29.4.2020., ravnateljica donosi 

 

O D L U K U

 

o nastavku redovitog rada Dječjeg vrtića u promijenjenim okolnostima od 11.5.2020.

 

 

1. Na temelju gore citiranih propisa, zaključka i preporuka, od 11.5.2020. nastavlja se redoviti rad Dječjeg vrtića Petar Pan, ali u promijenjenim okolnostima.

 

2. Rad će se odvijati u centralnom objektu Španovićeva 18 u kojem je moguć rad po svim sigurnosnim i higijensko -  epidemiološkim uvjetima. 

 

3. Odgojno-obrazovne skupine imat će najviše do 9 uvijek iste djece s jednim odgojiteljem u smjeni, a u skupinu se neće primati nova djeca 14 dana nakon formiranja skupine, uključujući neradne dane. Odgojitelji se u radu s djecom izmjenjuju na tjednoj bazi.

 

4. Svi radnici, roditelji, skrbnici i treće osobe koje žele pristupiti Vrtiću (službene osobe, poštari, dostavljači, punoljetne osobe koje predaju ili preuzimaju djecu…) dužni su pridržavati se Preporuka i Uputa iz uvoda odluke.

 

6. Odluka vrijedi do nove odluke ili opoziva.

 

 

RAVNATELJICA

Marina Karavanić                 OBAVIJEST!

Potreba o dovođenju djeteta u dječji vrtić Petar Pan od 11.05.2020.

 

Poštovani roditelji/skrbnici,

Vlada RH je na dan 23.travnja donijela Zaključak o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima epidemije COVID 19 u kojima je u fazi 3., planirano pokretanje rada predškolskih ustanova od 11.svibnja 2020. godine.

Provođenje faze 3. u navedenom roku, ovisi o uspješnosti provođenja prethodne dvije faze, a i o tome da se sustav odgoja i obrazovanja pripremi na taj korak. Također, Vlada je zadužila Hrvatski zavod za javno zdravstvo da izradi preporuke i upute o načinu provedbe.

O detaljnim smjernicama kako i na koji način ćemo provoditi rad i s koliko djece u skupini na današnjoj press konferenciji Stožera civilne zaštite rečeno je da ćemo više informacija dobiti u četvrtak 30.travnja. Zbog toga vas molimo za još malo strpljenja.

Obavještavamo vas da će Centralni objekt u Španovićevoj 18 biti  pripremljen za prijem djece iz svih naših objekata, pa vas molimo da nam svoje potrebe o dovođenju djeteta/djece od 11.05.2020. dostavite isključivo na mail adresu: vrtic.petarpan@zagreb.hr do 29.04. do 15.00 sati.

Objekti u ulici Kuniščak 7 i Kustošijanska  272 zbog šteta nastalih potresom do daljnjega neće raditi.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju,

S poštovanjem,

 

Marina Karavanić, ravnateljica


Dječji vrtić Petar Pan
Zagreb, Španovićeva 18
Klasa:601-02/20-01/43
Ur.broj:251-586-01-20-01
Zagreb, 24.03.2020.
 
Na temelju dosadašnjih konzultacija s Gradskim uredom za obrazovanje i članka 48. Statuta ravnateljica donosi
Prve izmjene i dopune odluke o privremenoj reorganizaciji rada od 24.03.2020. do 17.04.2020
  1. Pridržavajući se izvanrednih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a uz činjenicu da je od 18.03.2020. broj prisutne djece iznosio 0, te uz očekivanje da će navedena prisutnost djece i dalje ostati na 0, ravnateljica donosi odluku da će se u gore navedenom razdoblju rad odvijati u smislu dežurstva najnužnijih radnika koji će voditi brigu o stanju objekata, čišćenju i održavanju, domar, spremačice, ekonom, a svi ostali radnici će dolaziti po potrebi odnosno biti u stanju pripravnosti ili raditi od kuće.
  2. Molimo sve roditelje i skrbnike za daljnje razumijevanje s obzirom na situaciju i novonastale okolnosti uslijed svih nemilih događaja koji su nas snašli i zahvaljujemo  Vam svima što ste se uspjeli organizirati.
  3. U skladu s navednim mole se roditelji da najmanje dan ranije najave potrebu za zbrinjavanjem djeteta radi pravovremene organizacije rada, budući da je broj radnika sukladno preporukama poslodavca sveden na minimum.
Kontakt vrtića na koji možete najaviti  potrebu za zbrinjavanjem djeteta je: 01 3750-330 ili e-mail: vrtic.petarpan@zagreb.hr.
  1. Ova Odluka vrijedi do nove odluke ili opoziva

Ravnateljica:
Marina Karavanić


 
DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN
ZAGREB, Španovićeva 18
KLASA:501-01/20-01/02
URBROJ:251-586-01-20-01
Zagreb,  19.03.2020.
 

 
OBAVIJEST
 
 
Poštovani roditelji/skrbnici,
Sukladno odluci  Vlade Republike Hrvatske od 19.03.2020. - Odluka o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, osigurat će se prihvat djece u slučajevima kad su  oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.
 
U skladu s navednim mole se roditelji da najmanje dan ranije najave potrebu za zbrinjavanjem djeteta radi pravovremene organizacije rada, budući da je broj radnika sukladno preporukama poslodavca sveden na minimum.
 
Kontakt vrtića na koji možete najaviti potrebu za zbrinjavanjem djeteta je: 01 3750-330 ili e-mail: vrtic.petarpan@zagreb.hr.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
S poštovanjem,
Marina Karavanić, ravnateljica

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DJEČJI VRTIĆ "PETAR PAN"
ZAGREB, Španovićeva 18
 
 
VAŽNA OBAVIJEST
 
 
Poštovani roditelji/skrbnici,
Ovim putem Vas obavještavamo da će od utorka, 17.03.2020., raditi samo centralni objekt DV Petar Pan na adresi Španovićeva 18, kako bi se osigurala briga, njega, skrb i prehrana za djecu čiji roditelji nemaju mogućnost osigurati njihovo čuvanje, nadzor i ostanak kod kuće.
 
Postupak prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima za ped. god. 2020./2021. provest će se u skladu s preporukama za komuniciranje s građanima te slijedom navedenog molimo da Zamolbu za prijelaz
( http://www.vrtic-petarpan.zagreb.hr/default.aspx?id=11 ) dostavljate isključivo poštom na adresu Španovićeva 18, Zagreb ili putem elektroničke pošte na: vrtic.petarpan@zagreb.hr.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
S poštovanjem,
Marina Karavanić, ravnateljica
(u.z. Vesnica Prelčec, pedagog)
 
 U Zagrebu, 16.03.2020.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAŽNA OBAVIJEST 

 
Poštovani roditelji,
 

U skladu sa Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba od 13.ožujka 2020. godine KLASA:
601-01 / 20-01/ 27, URBROJ:251-03-02-20-2, obustavlja se redoviti rad dječjih vrtića kojima
je osnivač Grad Zagreb.
 

Redoviti rad dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb, obustavlja se od
16.ožujka 2020., sukladno Smjernicama za postupanje, a vezano uz aktualnu situaciju
širenja COVID-19 virusa.
 

S obzirom na to da je sprečavanje i suzbijanje istog od interesa za Grad Zagreb, potrebno je
poduzeti mjeru obustave redovitog rada dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb.
 

Vrtić će organizirati brigu, njegu, skrb i prehranu djece čiji roditelji nemaju
mogućnost osigurati njihovo čuvanje, nadzor i ostanak kod kuće.
 
Zahvaljujemo na suradnji.
S poštovanjem,
 
 
 
 
Ravnateljica: Marina Karavanić, prof


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obavijest roditeljima
 
Nastavno na medijske izjave gospodina Marasa od dana 02.03.2020., koji dezinformira javnost o lošem higijenskom standardu u zagrebačkim vrtićima, obavještavamo Vas da Dječji vrtić Petar Pan osigurava higijensko-zdravstvene uvjete djece sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/2002).
Jedna od mjera osiguravanja higijene u dječjem vrtiću  a vezuje se na svakodnevne aktivnosti, je redovito provođenje osobne higijene djece i djelatnika za što imamo sve osigurane uvjete (sapun, papir, sredstva za dezinfekciju ruku odgojitelja, površina, rukavice i drugo). Navedene mjere se provode u svrhu zaštite zdravlja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti u dječjem vrtiću. Također, kontinuirano se provode edukativno-zdravstveni programi i mjere zdravstvene zaštite tijekom cijele pedagoške godine, te se prate i uvažavaju napuci Ministarstva zdravstva i Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i povjerenju.
Ravnateljica 
Marina Karavanić
(u.z. Vesnica Prelčec, pedagog)

© 2021 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.