Programi

U dječjem vrtiću "Petar Pan" provodimo:

  • Redoviti 10 satni program
  • Integrirani program ranog učenja engleskog jezika
  • Razne kraće programe:
  • Program predškole
  • Program za djecu pripadnike nacionalnih manjina

 


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.