Kraći program ranog učenje engleskog jezika

Provodi se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta, a namijenjen je djeci od 3 godine do polaska u školu. Provodi se u odgovarajućem stimulirajućem okružju pod vodstvom educiranih odgojitelja. Program je verificiran od Ministarstva obrazovanja i sporta. Broj djece je od 10 do 15. Program se ostvaruje kroz primjerene igre i aktivnosti koje potiču djecu na rano usvajanje engleskog jezika.


Ciljevi programa:

  1. Omogućiti djeci predškolski odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim razvojnim potrebama i mogućnostima, obogaćen sadržajima usvajanja engleskog jezika.
  2. Dati im najbolju priliku za cjelokupan razvoj i učenje, izgrađivanje samopouzdanja, stimuliranje prirodne znatiželje, usvajanje vještina komunikacije.
  3. Razvijati interes i pozitivnu motivaciju za učenje stranih jezika i poticati želju za nastavak učenja.


Osim situacijskog pristupa u komunikaciju se uvode i organizirane aktivnosti, a naročito se ističe značaj dječjih igara, pjesmica i brojalica na engleskom jeziku, koje se izvode uz pokret i glazbu. U njima dijete aktivno sudjeluje i uključuje različite osjetilne modalitete. Uz slušanje ono aktivno izvodi pokrete, samostalno razvija razumijevanje jer je svaka riječ povezana s djeci bliskom situacijom i radnjom, provjerava svoje znanje, a sve u veselom i raspjevanom tonu. Na ovakav način djeca najčešće razvijaju motivaciju i interes za učenje novog jezika, te usvajaju rječnik i gramatičku strukturu spontano i kontekstualno, a ne kao poučavanje dijelova jezičnog sustava.
 


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.